Lektoři ateliéru 

BC. et Mgr. Petra Horáková
 
Kurz pro seniory, Skupinová arteterapie
 
Zakladatelka Ateliéru Plzeň. Malování a kreslení se věnuje od útlého dětství, ve své tvorbě používá širokou škálu výrazových prostředků. V současnosti se zaměřuje hlavně na malbu akrylovými barvami a kresbu. Vystudovala psychologii a výtvarnou výchovu na Západočeské univerzitě a arteterapii na Jihočeské univerzitě. Zajímá se o propojení psychologie a výtvarné tvorby, kterou chápe jako úžásný nástroj léčby a relaxace mysli.
Má za sebou několik samostatných a skupinových výstav a bohatou pedagogickou praxi se studenty různých věkových skupin.
 
 
 
 
MgA. et Mgr. Lukáš Hašek
 
Kresba a malba - začátečníci / mírně pokročilí, / pokročilí  
Příprava na přijímací zkoušky
 

Vystudoval Ústav umění a designu a Pedagogickou fakultu v Plzni (kniha, grafický design, výtvarná výchova). Pravidelně se účastnil krajinářských dílen Václava Maliny a Františka Hodonského. Své kvalifikační práce zpracovával v oborech malba a grafický design, věnoval se především tématu lesa a krajiny.

V současnosti toto téma stále rozvíjí. Ve své tvorbě řeší převážně vztahy mezi tvarem a barvou v krajině. Zjednodušováním reality a hledáním možností vyjádření často přichází k řešení úplně jednoduchému, v duchu grafického designu. Lukáš působí také jako učitel v ZUŠ Nýřany.  www.lukas-hasek.cz

 

 

 

Ing. Jana Gregorová

 
Kurzy akvarelu
 
Výtvarné tvorbě se učila v ateliérech v Praze, v Itálii a v Anglii. Patří k těm, kteří své nadání objevili až v pozdější fázi svého života, o to intenzivnější a turbulentnější byl její start. Maluje především akvarelem, ale také olejem. Tématem jejích obrazů jsou nejčastěji květiny a přírodní motivy. Obrazy prodává jak v Čechách, tak do zahraničí.
 
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Mnoho let pracovala na manažerských pozicích v oblasti financí. Od roku 2015 pracuje jako výtvarnice na volné noze. Vede výtvarné kursy pro skupiny i jednotlivce zaměřené na akvarelové techniky a podporu tvořivosti. Akvarel s jeho nepředvídatelností a éteričností vnímá jako možný nástroj pro rozvoj ženské složky v člověku. Její tvorbu je možné vidět na www.janagregorova.cz.
 

 

 

 

 

 

Fotogalerie: Ukázky tvorby Jany Gregorové

Fotogalerie: Ukázky tvorby Lukáše Haška

Fotogalerie: Ukázky tvorby Petry Horákové

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Kontakt

Ateliér Plzeň z.s. náměstí T. G. Masaryka 8
Plzeň
301 00
601 506 263 info@atelierplzen.cz